Mormoner
Hem Vilka är vi? Kristen tro Jehovas vittnen Mormoner New Age Litteratur

 

Din granne är - mormon
Granskning av Mormons bok
Granskning av Den kostbara pärlan
Mormons boks text
Momoner - vad tror de på?
Bibeln och Mormons bok

Mormoner

Till skolungdomar och andra som inte vet vad mormoner står för. Dessa sidor är EMOT mormonernas lära.

Mormonerna eller Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga har sitt ursprung i Amerika. Joseph Smith heter deras profet och grundare, född 1805 i staden Sharon, Vermont, USA. Enligt honom så var det stridigheter mellan de olika kyrkorna i hans hembygd, staden Manchester i Ontario County. Han fick, efter olika grubblerier om vilken kyrka han skulle ansluta sig till, besök i en syn av två person som sade till honom att han inte skulle ansluta sig till några av de existerande kyrkorna. 1823 fick Joseph besök av ängeln Moroni som berättade att det fanns en gömd bok, skriven på guldplåtar, som innehöll en berättelse om amerikanska kontinentens forna invånare och deras ursprung. Tillammans med plåtarna fanns två stenar, Urim och Tummin samt en bröstsköld. En budbärare från Gud visar honom platsen där kistan med plåtarna, Urim och Tummin samt bröstskölden finns. Efter att Joseph Smith har fått tag på plåtarna, Urim och Tummin samt bröstskölden börjar översättningen av plåtarna som kommer att bli Mormons bok.

Översättningen

Översättningen går till att Joseph Smith med hjälp av Urim och Tummin, sittande bakom ett skynke, översätter plåtarna för olika skrivare. Enligt kyrkans egen version behöver han inte ens titta på plåtarna för att översätta dem utan tittade i en hatt med en siarsten. Under översättningen kommer en avskrift med 116 sidor på avvägar och försvinner. Joseph Smith får då en uppenbarelse att inte översätta detta avsnitt igen. Efter översättningen tar en ängel tillbaka plåtarna så det går idag inte att kontrollera översättningen.

Mormons bok

Mormons bok handlar om judar som utvandrar till Amerika i två omgångar, ca 2250 år f. Kr. och 600 f. Kr. Färden till Amerika skedde med båtar som drev omkring. Jesus har också besökt Amerika enligt Mormons bok. Av de utvandrade israelerna uppstår det två läger och den del som avfallit från Gud blir mörkhyad. Denna avfallna folkhop utrotar den rättrogna med stora arméer som strider mot varandra. Den mörkhyade delen sades vara Amerikas ursprungsbefolkning, d.v.s. indianerna.

Under 1700-talet slut och början av 1800-talet så förstod inte européerna var indianerna kom ifrån och en idé att de kunde vara israels tio förlorade stammar dök upp och och flera böcker skrev i detta syfte som t.ex. View of the Hebrews  av  Ethan Smith och Mormons bok är också en bok i det sammanhanget.

DNA

DNA har blivit mormonernas värsta motståndare! De DNA undersökningar som gjorts på Amerikas urinnevånare, ca 5500 personer, har visat att de kommer från nordöstra Asien. Mormons bok hävdar att de var ursprungligen israeliter. Det finns inte ens spår av israeliter i DNA bland Amerikas urinnevånare. Det finns en Youtube video där en mormon hävdar att man hittat israelisk DNA i urbefolkning i USA. Detta är dock en missuppfattning från mormonsidan om vad DNA undersökningarna säger. Nu är de människor som beskrivs i Mormons bok inte en stor skara utan en så liten grupp att de inte går att hitta i DNA undersökningar i Nord och Sydamerika. Den gruppen måste har varit mycket liten och stämmer dåligt med Mormons boks skildringar. Tänk på att man har hittat DNA från neandertalarna i dagens människor och att neandertalarna dog ut för med än 30 000 år sedan 

Övriga böcker

Det två andra böcker som man använder sig av är Den kostbara pärlan och Läran och förbundet. Båda är till största delen författade av Joseph Smith.

Mormonkyrkor

I USA finns flera mormonkyrkor. De flesta är mycket små. I Sverige finns bara Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga (SDH) som är största mormonkyrkan.

Månggifte

Många associerar månggifte till mormonkyrkan. Det flesta mormonkyrkor har sedan lång tid tillbaka, 1896, avskaffat månggiftet.  Endast en mycket lite mormonkyrka i USA håller kvar vid den.