Mormoner
Hem Vilka är vi? Kristen tro Jehovas vittnen Mormoner New Age Litteratur

 

Din granne är - mormon
Granskning av Mormons bok
Granskning av Den kostbara pärlan
Momoner - vad tror de på?
Bibeln och Mormons bok

Mormoner

Till skolungdomar och andra som inte vet vad mormoner står för. Dessa sidor är EMOT mormonernas lära.

Mormonerna eller Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga har sitt ursprung i Amerika. Joseph Smith heter deras profet och grundare, född 1805 i staden Sharon, Vermont, USA. Enligt honom så var det stridigheter mellan de olika kyrkorna i hans hembygd, staden Manchester i Ontario County. Han fick, efter olika grubblerier om vilken kyrka han skulle ansluta sig till, besök i en syn av två person som sade till honom att han inte skulle ansluta sig till några av de existerande kyrkorna. 1823 fick Joseph besök av ängeln Moroni som berättade att det fanns en gömd bok, skriven på guldplåtar, som innehöll en berättelse om amerikanska kontinentens forna invånare och deras ursprung. Tillammans med plåtarna fanns två stenar, Urim och Tummin samt en bröstsköld. En budbärare från Gud visar honom platsen där kistan med plåtarna, Urim och Tummin samt bröstskölden finns. Efter att Joseph Smith har fått tag på plåtarna, Urim och Tummin samt bröstskölden börjar översättningen av plåtarna som kommer att bli Mormons bok.

Översättningen

Översättningen går till att Joseph Smith med hjälp av Urim och Tummin, sittande bakom ett skynke, översätter plåtarna för olika skrivare. Enligt kyrkans egen version behöver han inte ens titta på plåtarna för att översätta dem. Under översättningen kommer en avskrift på avvägar och försvinner. Joseph Smith får då en uppenbarelse att inte översätta detta avsnitt igen. Efter översättningen tar en ängel tillbaka plåtarna så det går idag inte att kontrollera översättningen.

Mormons bok

Mormons bok orsakar omedelbart som den publiceras motstånd mot Joseph Smith och hans krets. Mormons bok handlar om judar som utvandrar till Amerika i två omgångar, ca 2250 år f. Kr. och 600 f. Kr. Jesus har också besökt Amerika enligt Mormons bok. Av de utvandrade israelerna uppstår det två läger och den del som avfallit från Gud blir mörkhyad. Denna avfallna folkhop utrotar den rättrogna. Den mörkhyade delen sades vara Amerikas ursprungsbefolkning, d.v.s. indianerna. Detta säger man inte idag då genetiska undersökningar visar att indianerna härstammar från Asien. Idag säger man att judarna var ett av alla folk i Amerika och som har utrotats utan att lämna, vad vi vet idag, något spår efter sig.

DNA

DNA har blivit mormonernas värsta motståndare! De DNA undersökningar som gjorts på Amerikas urinnevånare, ca 5500 personer, har visat att de kommer från nordöstra Asien. Mormons bok hävdar att de var ursprungligen israeliter. Det finns inte ens spår av israeliter i DNA bland Amerikas urinnevånare. Detta bevisar att Mormons boks berättelser är ren fiktion.

Övriga böcker

Det två andra böcker som man använder sig av är Den kostbara pärlan och Läran och förbundet. Båda är till största delen författade av Joseph Smith.

Mormonkyrkor

I USA finns flera mormonkyrkor. De flesta är mycket små. I Sverige finns bara Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga (SDH) som är största mormonkyrkan.

Månggifte

Många associerar månggifte till mormonkyrkan. Det flesta mormonkyrkor har sedan lång tid tillbaka, 1896, avskaffat månggiftet.  Endast en mycket lite mormonkyrka i USA håller kvar vid den.